top of page

Bevaringsværdig

På foranledning af Kulturministeriet blev SKIBSBEVARINGSFONDEN stiftet den 1. maj 1986 af Træskibs-Sammenslutningen, Nationalmuseet og Handels- og Søfartsmuseet.

Hermed samledes ekspertisen på et område som, på trods af Danmarks rige maritime kulturhistorie, ikke havde fået det fintmaskede net af hjælp og støtteordninger, der kendtes fra bygningsbevaring på landjorden.Fondens formål blev i fundatsens paragraf 3 formuleret således:


1) At bidrage til bevaring og restaurering af karakteristiske danske fartøjer.
2) At bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark.

Motorgalease VANJA – med kendingsbogstaver OYBK har status som bevaringsværdigt skib fra den 9-11-2017 - Vanja er nu en vigtig del af den danske kulturarv og danske træskibe.

Skærmbillede 2021-05-07 kl. 18.59.34.png
Skærmbillede 2021-05-07 kl. 19.00.28.png
Billede af Maximilian Weisbecker
bottom of page